Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej

O nas :: Kwartalnik ORFEO :: Władze :: Statut :: Kontakt :: Międzynarodowe Festiwale Muzyki Dawnej

Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej powstało jesienią 1989 roku z inicjatywy artystów muzyków i muzykologów zajmujących się muzyką dawną. Około 150 członków towarzystwa to przede wszystkim wykonawcy muzyki dawnej, grający na instrumentach oryginalnych lub ich kopiach i kierujący się zasadami sztuki wykonawczej danej epoki. Członkami towarzystwa są także naukowcy, których przedmiotem badań jest muzyka dawna oraz miłośnicy muzyki dawnej, których grono ciągle się powiększa. W kręgu zainteresowań towarzystwa pierwsze miejsce zajmuje muzyka powstała przed 1800 rokiem, co nie wyklucza utworów napisanych później, o ile są one traktowane zgodnie z wymogami nurtu historycznego.

 

Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej od początku swojego istnienia organizuje festiwale i koncerty muzyki dawnej. Imprezy te odbywają się w kilku miastach Polski, ostatnio głównie w Krakowie i Warszawie. Coroczne festiwale cieszą się coraz większym uznaniem krytyki i powodzeniem wśród melomanów. Koncerty festiwalowe regularnie gromadzą komplet publiczności. Świadczy to o tym, iż pomimo pewnej elitarności tego rodzaju imprez – ze względu na charakter i brzmienie wykonywanej muzyki niemożliwe jest organizowanie ich w wielkich salach – zainteresowanie nimi jest coraz większe. Tendencja ta jest zgodna z obserwacjami rynku muzyki dawnej za granicą, który w ciągu ostatniego dwudziestolecia rozwinął się do nadspodziewanie wielkich rozmiarów. PTMD planuje stopniowe rozwijanie działalności koncertowej poprzez rozszerzenie sieci festiwalowej na inne miasta Polski na zasadzie współpracy z lokalnymi ośrodkami życia kulturalnego, a także poprzez organizację większej ilości koncertów pozafestiwalowych.

 

Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej nie jest jedynym organizatorem koncertów muzyki dawnej w Polsce, jest jednak jedyną organizacją, która ma możliwość koordynacji działalności różnych organizatorów oraz informowania o tej działalności. PTMD ma zamiar stać się centrum informacji o muzykach i muzykologach zajmujących się muzyką dawną, o działających w Polsce zespołach muzyki dawnej, a przede wszystkim o organizowanych w całym kraju imprezach związanych z muzyką dawną. Wydawane przez towarzystwo czasopismo „Orfeo” ma się stać forum dla badaczy muzyki dawnej, którzy na jego łamach znajdują miejsce dla bieżącej dyskusji i zaprezentują najnowsze odkrycia z zakresu historii muzyki.

 

Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej planuje wspieranie prowadzonych w naszym kraju badań naukowych nad muzyką dawną. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji naukowych służyć ma prezentacji najnowszych badań i wymianie poglądów między naukowcami oraz między naukowcami a muzykami. Konferencje organizowane przez PTMD mają mieć charakter otwarty i będą się łączyć z imprezami towarzyszącymi, takimi jak koncerty, sprzedaż płyt i książek czy wykłady o charakterze popularnym.